Biking2Skool=Cool: leerlingen in Den Haag fietsen voor het goede doel
Biking2Skool=Cool is een leuk project om jongeren meer op de fiets te krijgen. Wij dagen de jongeren namelijk uit om 30 dagen lang iedere schooldag met de fiets naar school te komen: hoe consequenter zij dat doen hoe meer geld zij ophalen voor het goede doel.

Aan Biking2Skool=Cool doen in 2015 500 jongeren in Den Haag mee. Het project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag en stichting Leergeld Den Haag.


Laatste nieuws
Deze lente hebben de 125 brugklassers van de Hofstad MAVO en de 95 ISK-leerlingen van het Edith Stein College een mega-prestatie geleverd.De leerlingen hebben in de maanden mei en juni zo consistent mogelijk iedere dag naar school gefietst. Terwijl in de maand juni volgens het KNMI "zeer veel regen is gevallen". LEES MEER


In de herfst hebben 220 leerlingen van het Diamant College, het ZuidWest College en De Einder weer gefietst voor het goede doel.
Op het Diamant College hebben 90 leerlingen € 525 bij elkaar gefietst voor Resto van Harte. 90 leerlingen op het ZuidWest College hebben € 550 aan sponsorgeld gefietst voor het Rode Kruis Den Haag. 40 leerlingen bij de Einder hebben voor het Rode Kruis Den Haag € 155 bij elkaar gefietst.


LEES MEER


De leerlingen van Hofstad MAVO en van het Edith Stein College hebben deze lente super hun best gedaan voor het Goede Doel.

83% van de leerlingen van Hofstad MAVO hebben meer dan 4,5 schoolweken lang sponsorgeld bij elkaar gefietst voor Resto van Harte!En 59% van de leerlingen in de ISK klassen hebben meer dan 4 schoolweken lang fietskilometers verzameld voor het Rode Kruis!

LEES MEER


De leerlingen in de brugklassen van Hofstad MAVO en in de Internationale Schakelklassen van het Edith Stein College gaan deze lente weer fietsen voor het Goede Doel. De leerlingen verkiezen zelf het Goede Doel dat zij gaan steunen. En hoe vaker zij met de fiets naar school komen, hoe meer sponsorgeld zij vergaren. Wij wensen ze allen succes! LEES MEER


In de herfst van 2014 hebben 48 leerlingen van De Einder en 73 leerlingen van het ZuidWest College gefietst voor het Goede Doel De Schoolspullenpas. Dit is een initiatief om ook jongeren van ouders op bijstandsniveau in Den Haag wil helpen aan voldoende en kwalitatief goed schoolmateriaal. LEES MEER